Biuro Rachunkowe ""GRAN"
26-200 Końskie
ul. Strażacka 20
tel. (041) 372-98-50
                   372-98-51
fax: (041) 372-98-50
e-mail: brgran@poczta.onet.pl
Księgowość
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.
Kadry i Płace
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas choroby,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych PIT-4,PIT-8A, PIT-8B,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu oraz pobranych zaliczek,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.
ZUS
 • przygotowanie, przekazanie druków zgłoszeniowych i wyrejestrowań płatnika składek oraz osób podlegających do ubezpieczeń,
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wraz z raportami - w tym RMUA,
 • rozliczenie zwolnień lekarskich wraz z kompletem dokumentacji,
 • wszystkie dokumenty rozliczeniowe, przekazywane są do ZUS w formie elektronicznej - poza obowiązującymi drukami składanymi w formie papierowej,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne fundusze,
 • wypełnienie wniosków do zasiłków - wszystkich,
 • sporządzanie korekt.
Inne
 • rejestracja i likwidacja firmy.