Biuro Rachunkowe ""GRAN"
26-200 Końskie
ul. Strażacka 20
tel. (041) 372-98-50
                   372-98-51
fax: (041) 372-98-50
e-mail: brgran@poczta.onet.pl
:: O NAS ::

Biuro rachunkowe "GRAN" s.c. prowadzi działalność usługową w zakresie usług rachunkowo-podatkowych od 1994 roku. Podstawą do prowadzenia działalności są Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów. Podstawowym celem firmy jest profesjonalna obsługa innych podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości. Świadcząc usługi na rzecz różnych podmiotów, zdobyliśmy duże doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne sposoby współpracy z Klientem. Potwierdzeniem naszej rzetelności i zaangażowania w sprawy Klientów są pozytywne wyniki kontroli podatkowych. Sprawozdawczość księgową biuro prowadzi przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych zgodnych z ustawą o rachunkowości i innymi ustawami. Gwarantujemy najwyższą jakość obsługi Klientów, którą osiągamy poprzez uczestnictwo pracowników w szkoleniach i korzystanie z serwisów internetowych poświęconych rachunkowości oraz uważne studiowanie literatury fachowej. Zapewniamy całkowite bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy baz danych oraz informacji przekazanych przez Klientów - również po ewentualnym zakończeniu współpracy - dzięki stosowaniu odpowiednich procedur w tym zakresie oraz wysokiej etyce zawodowej pracowników biura. Mamy zaszczyt zaproponować Państwu prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę podatkową, kadrowo-płacową oraz rozliczenia ZUS - również drogą elektroniczną. Biuro Rachunkowe, z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym "Tryg" S.A. oddział Radom.